Oto logo strony. Piękne ono jest

INFORMACJA - zwrot podatku akcyzowego

INFORMACJA


Burmistrz Sulechowa przypomina rolnikom z gminy Sulechów o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi odpowiednio :

  • 2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
    do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło.
  •  2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.
    na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
  • 1,20 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
    na utrzymywane świnie owce, kozy i konie. Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Zwrot podatku nastąpi w terminie do 31 października 2023 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 356 ze zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 965)


Z-ca Burmistrza Sulechowa
/-/ Marcin Górzny

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności