Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 14 czerwca 2024
Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
deszcz
18°C

REKRUTACJA 2024/2025 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

REKRUTACJA 2024/2025 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 I. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sulechów

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze kontynuowania edukacji przedszkolnej dziecka. 

Deklarację należy złożyć w terminie od 1 do 13 lutego 2024 r. w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu. 

 

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Sulechów.

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do danego przedszkola odbywa się na pisemny wniosek rodzica.

Rodzice we wniosku mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Do każdego przedszkola rodzic lub opiekun prawny składa odrębny wniosek i w każdym wskazuje taką sama kolejność preferowanego przedszkola.

 

SKŁADANIE WNIOSKU

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy złożyć w przedszkolu w terminie od 20 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r.

Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1.    Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: od 1 lutego 2024 r. do 13 lutego 2024 r.

2.    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola: od 20 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r.

3.    Weryfikacja przez komisje wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 18 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.

4.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 9 kwietnia 2024 r.

5.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 9 kwietnia 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r.

6.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16 kwietnia 2024 r.

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM

1.    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola: od 20 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.

2.    Weryfikacja przez komisje wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 3 czerwca 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.

3.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 10 czerwca 2024 r.

4.    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 10 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

5.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 18 czerwca 2024 r.

 

III. KRYTERIA REKRUTACYJNE I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE

Na pierwszym etapie  rekrutacji przyjmowane są dzieci spełniające kryteria ustawowe, określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny przy publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr 007.709.2024 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulechów:

1.    Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub uczy się w trybie stacjonarnym: 10 punktów

Dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie stacjonarnym: 20 punktów

Dziecko rodzica samotnie go wychowującego i pracującego lub uczącego się w trybie stacjonarnym: 20 punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów: zaświadczenie z zakładu pracy od każdego z rodziców; w przypadku samozatrudnienia oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą; zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów.

 

2.    Wskazywanie miejsca zamieszkania na terenie gminy Sulechów w rocznych zeznaniach podatkowych osób fizycznych przez jednego z rodziców: 10 punktów

Wskazywanie miejsca zamieszkania na terenie gminy Sulechów w rocznych zeznaniach podatkowych osób fizycznych przez obojga rodziców: 20 punktów

Wskazywanie miejsca zamieszkania na terenie gminy Sulechów w rocznych zeznaniach podatkowych osób fizycznych przez rodzica samotnie wychowującego dziecko: 20 punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów: oświadczenie rodzica.

 

3.    Dziecko posiadające rodzeństwo ubiegające się  o przyjęcie do tego samego przedszkola lub kontynuujące uczęszczanie do tego samego przedszkola: 5 punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów: wniosek o przyjęcie do przedszkola lub deklaracja kontynuacji uczęszczania do przedszkola rodzeństwa dziecka.

 

4.    Przedszkole, do którego złożony został wniosek jest miejscem pierwszego wyboru: 20 punktów

Przedszkole, do którego złożony został wniosek jest miejscem drugiego wyboru: 10 punktów

Przedszkole, do którego złożony został wniosek jest miejscem trzeciego wyboru: 5 punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów: wniosek o przyjęcie do przedszkola.

 

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie danych kryteriów, które są dostępne na stronie internetowej przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny (linki poniżej).

 

Lista przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych:

Przedszkole nr 5 w Sulechowie

os. Nadodrzańskie 3B

66-100 Sulechów

https://p5.bip.sulechow.pl/rekrutacja_do_przedszkola

 

Przedszkole nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie

ul. Kościuszki 16

66-100 Sulechów

https://p6.bip.sulechow.pl/rekrutacja_do_przedszkola

 

Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem” w Sulechowie

os. Zacisze 3

66-100 Sulechów

https://p7.bip.sulechow.pl/rekrutacja_do_przedszkola

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Bema w Sulechowie

ul. Styczniowa 23

66-100 Sulechów

www.sp1.sulechow.pl/rekrutacja_do_oddzialu_przedszkolnego

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

ul. Piaskowa 52

66-100 Sulechów

https://zs3-sulechow.pl/rekrutacja-do-oddzialu-przedszkolnego

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brodach

ul. Jagielnicka 97

66-105 Brody

http://spbrody.szkolnastrona.pl/

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bukowie

Buków 53

66-100 Sulechów

https://spbukow.edupage.org/

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Melchiora Wańkowicza w Cigacicach

ul. Plac Szkolny 10

66-131 Cigacice

http://sp-cigacice.pl/

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kalsku

Kalsk 65

66-100 Sulechów

https://spkalsk.edupage.org/

 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kijach

ul. Szkolna 5

66-100 Kije

https://spwkijach.edupage.org/

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.